Diny Flinterman-van Hoeken
ir. D. Flinterman-van Hoeken
diny@vanhoekenvve.nl

ir. Diny Flinterman-van Hoeken

ir. Diny Flinterman-van Hoeken is oprichter van VvE bestuur. Opgeleid als Bouwkundig Ingenieur aan de Technische Universiteit Delft, waarna zij vele jaren actief is geweest als zelfstandig architect. Daarnaast is zij werkzaam in tal van besturen in organisaties op cultureel historisch gebied.

Flinterman-van Hoeken: Het blijkt dat veel eigenaar/bewoners van appartementen in gesplitst onroerend goed over onvoldoende expertise beschikken om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen die aan het lidmaatschap van een VvE verbonden zijn. Ook zijn er VvE's die niet over de tijd beschikken om zelfbestuur uit te oefenen.”

Van Hoeken VvE Bestuur beschikt zowel over de bestuurlijke als bouwkundige kennis om het onroerend goed, de specifieke aandacht te geven, die het behoeft.