Wij houden van gebouwen en willen er samen met u goed voor zorgen, 

aldus ir. Diny Flinterman-van Hoeken, eigenaar van Van Hoeken VvE Bestuur.

Veel Eigenaren van Appartementen weten niet wat een VvE inhoudt en dat een Vereniging van Eigenaren, behalve verplichtingen, ook voordelen kan opleveren.

Bij die VvE’s hoor je reacties als: “ik weet er geen raad mee”,  “ik heb die papieren maar weggegooid”, “ik wacht maar af”, en “ik zie wel wat er gebeurt”.

Een goed functionerende Vereniging kan u helpen het onderhoud van uw pand goed onder controle te houden. Hierdoor behoudt het zijn waarde en is er minder kans op onverwachte tegenvallers.

Door onze expertise op zowel bestuurlijk als bouwkundig gebied, kunnen wij u deskundig adviseren en taken van uw Vereniging van Eigenaren overnemen, zoals Het Meerjaren OnderhoudsPlan (laten) opstellen, en u helpen zoeken naar subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

Als uw VvE niet actief is, zijn er altijd wat onwennigheden bij de start, maar juist daarbij kan Van Hoeken VvE Bestuur u goed van dienst zijn. Wij kunnen u helpen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, uw VvE in te schrijven en te activeren. 
Wij werken snel en effectief.

 Van Hoeken VvE Bestuur kan u onder andere van dienst zijn bij:

  • Het inschrijven van de VvE
  • Het adviseren bij onderhoud
  • Het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplan
  • Het aanvragen van offertes
  • Het vaststellen van de bijdrage voor het onderhoudsfonds
  • Het beheren van het onderhoudsfonds en de overige wensen die de VvE kenbaar maakt
  • Het organiseren van de (jaar)vergaderingen en de verslaglegging.

De bestuurder neemt geen zelfstandige beleidsbeslissingen, maar voert uit wat de VvE heeft besloten.

Het leveren van kwaliteit vinden wij belangrijk.

Wij gaan ervan uit dat 'Hoort, zegt het voort', onze aanbeveling is.